Huyện Krông Bông: Quán triệt, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh" năm 2020
Cập nhật lúc 16:46, Thứ Ba, 11/02/2020 (GMT+7)
.
Sáng 11-2, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và một số văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề gồm các luận điểm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.
 
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương phát biểu khai mạc Hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 5-12-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2020; Chương trình số 36-CTr/TU, ngày 13-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37–CT/TW, ngày 3-9-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Ngoài ra, hội nghị còn triển khai Kế hoạch số 154-KH/HU, ngày 29-10-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 27-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
 
Khả Lê
,