Đảng bộ xã Cư Amung sẵn sàng cho đại hội
Cập nhật lúc 09:48, Thứ Hai, 11/05/2020 (GMT+7)
.

Nhằm rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo đã chọn Đảng bộ xã Cư Amung tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy tại đại hội.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, Đảng ủy xã Cư Amung đã tổ chức quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy xã cũng có các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban và các tổ giúp việc; phân công cấp ủy chỉ đạo đại hội các chi bộ…

Cán bộ  UBND xã  Cư Amung kiểm tra một công trình giao thông chào mừng Đại hội  Đảng bộ xã.
Cán bộ UBND xã Cư Amung kiểm tra một công trình giao thông chào mừng Đại hội Đảng bộ xã.

Đảng bộ xã Cư Amung có 170 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ thôn, buôn, 4 chi bộ trường học, trạm y tế, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ công an. Đến ngày 28-2, 13/13 chi bộ đã tổ chức đại hội thành công, trong đó, tại 4 thôn, buôn, bí thư chi bộ kiêm thôn, buôn trưởng; 2 thôn phó bí thư làm thôn trưởng; 1 thôn có Chi ủy làm thôn trưởng;  ở các trường học, bí thư chi bộ là hiệu trưởng. Hiện Đảng ủy xã đã chuẩn y kết quả đại hội, các chi bộ đi vào hoạt động ổn định.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cư Amung Nguyễn Văn Mông, cùng với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV đã hoàn tất gửi Thường trực Huyện ủy xem xét, phê duyệt. Về công tác nhân sự khóa tới, để đảm bảo đúng quy định, Đảng ủy xã tiến hành rà soát cán bộ, đề nghị bổ sung quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ tới, bảo đảm về tiêu chuẩn, tiêu chí tham gia cấp ủy, thực hiện quy trình 5 bước với các đồng chí tái cử và các đồng chí tham gia Ban Chấp hành lần đầu. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã xây dựng xong dự thảo phương án nhân sự đại hội, dự kiến Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 15 ủy viên, trong đó 1/3 là nhân sự mới, cơ cấu cán bộ nữ, trẻ bằng hoặc cao hơn quy định.

Một tuyến giao thông nông thôn tại thôn 10A, xã Cư Amung.
Một tuyến giao thông nông thôn tại thôn 10A, xã Cư Amung.
 
“Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã được thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ và nhân dân phát huy tính năng động, sáng tạo nhằm thay đổi diện mạo của địa phương”.
 
Bí thư Đảng ủy xã Cư Amung Nguyễn Văn Mông

Trong Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Amung đã đưa ra những giải pháp tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ tới là hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Cụ thể, địa phương sẽ tập trung khai thác lợi thế về đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm các loại cây trồng chủ lực, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhất là cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đồng thời, huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi và thương mại để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền… cũng được Đảng ủy xã Cư Amung quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, xã đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp hội trường, nhà làm việc, khuôn viên UBND xã. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã phát động phong trào thi đua trong toàn thế cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, nổi bật là phong trào trồng cây xanh ven đường của Đoàn thanh niên, phong trào hiến đất làm giao thông nông thôn của Hội Nông dân và Phong trào chung sức xây dựng nông thôn thôn mới và chỉnh trang đường làng, ngõ xóm của Mặt trận Tổ quốc xã…

Minh Thông

,