Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)
.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên bản tin Thông báo nội bộ và Thông tin cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp... Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hồng Chuyên
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hồng Chuyên

 Là địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn để chỉ đạo đại hội điểm, Đảng bộ huyện Krông Pắc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến, để đại hội thành công tốt đẹp, bên cạnh việc chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, đề án nhân sự thì công tác tuyên truyền cũng đóng vai trò quan trọng góp phần làm nên thành công đại hội.

 

“Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận trong xã hội”.

 


 
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và cả hệ thống chính trị thực hiện những công trình, phần việc thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp; phát động các phong trào thi đua như: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp và văn minh”. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan nhân các ngày lễ lớn, các đợt cao điểm chào mừng đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, công tác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng cũng được tỉnh tập trung triển khai với nhiều hình thức như: cài đặt phần mền theo dõi thông tin xấu, độc liên quan đến đại hội đảng, thành lập các fanpage định hướng công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp trên không gian mạng... Nhiều đơn vị, địa phương đã ứng dụng mạng xã hội, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đại hội trên các trang thông tin điện tử, fanpage, facebook, zalo, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hồng Chuyên
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hồng Chuyên

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian đến, theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2020; tuyên truyền những kết quả nổi bật về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tuyên truyền Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổng hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp và 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng phải coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Nguyễn Xuân

,