Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí trong ngày đầu làm việc của Đại hội Đảng
Cập nhật lúc 11:24, Thứ Hai, 25/01/2021 (GMT+7)
.

Ngay trong sáng 25-1, phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước bắt đầu làm việc trong không khí tác nghiệp rất sôi động tại Trung tâm Báo chí

fsd
Trung tâm báo chí bảo đảm các điều kiện thuận lợi phục vụ cho phóng viên tác nghiệp.

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

gsd
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm

Để phục vụ cho các cơ quan báo chí tác nghiệp, Trung tâm Báo chí Đại hội đã xây dựng các chương trình, nội dung và kịch bản cụ thể, tạo điều kiện cho các phóng viên tác nghiệp. Ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan thường trực của Trung tâm Báo chí đã xây dựng kịch bản tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp các cơ quan báo chí trong nước tổ chức triển khai các kế hoạch thông tin.

Phóng viên
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ban hành Quy chế về hoạt động của Trung tâm Báo chí, quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên trong quá trình tác nghiệp, phỏng vấn, ghi hình, lấy thông tin, hình ảnh, dự họp báo. Về quy định phỏng vấn đại biểu, phóng viên phỏng vấn đại biểu dự Đại hội cần đăng ký với Trung tâm Báo chí để Trung tâm liên hệ với đại biểu, được đại biểu đồng ý, bố trí địa điểm phù hợp để phóng viên tác nghiệp thuận lợi. 

Theo chương trình, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021. 

Lê Hương

,