Năm 2017, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 16,9%
Cập nhật lúc 08:21, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk cho biết, năm 2017, tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt  tốc độ tăng trưởng 16,97%.
 
Cụ thể, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 79.400 tỷ đồng, tăng 18,6% (tăng 12.453 tỷ đồng) so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng cho vay tăng 16,97% so với cuối năm 2016. 
 
Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn  44.467 tỷ đồng, chiếm 56,% tổng dư nợ cho vay, tăng 20,7% so với đầu năm; dư nợ cho vay trung, dài hạn 34.933 tỷ đồng, chiếm 44% tổng dư nợ cho vay, tăng 16,1% so với đầu năm.
 
Giao dịch tại Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk
Giao dịch tại Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk
 
Trong số các lĩnh vực cho vay, cho vay nông nghiệp, nông thôn có tốc độ tăng trưởng cao nhất khi tăng 31,9% so với đầu năm, với số tiền cho vay 39.400 tỷ đồng, chiếm 49,6% tổng dư nợ cho vay. Trong khi đó, cho vay xuất khẩu chỉ đạt 1.500 tỷ đồng, chiếm 1,9% tổng dư nợ toàn địa bàn; giảm 4,9% so với đầu năm.
 
Giang Nam
,