Nhiều ưu đãi với doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ
Cập nhật lúc 11:01, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)
.
Chính phủ vừa ban hành nhiều quy định ưu đãi với doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. 
 
Cụ thể, từ ngày 1-7-2018, doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học của bộ; hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ được hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng; được ưu tiên vào khu công nghệ cao.
 
Ngoài ra, khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu chung.
 
Giang Nam
,