Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hợp tác xã
Cập nhật lúc 06:24, Thứ Năm, 07/06/2018 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa có Công văn số 4413/UBND–KT, ngày 4-6-2018 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp Luật HTX 2012, lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của luật này tại các địa phương; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển; xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả.
 
Sơ chế cà phê tại HTX Nông nghiệp, dịch vụ Công Bằng Ea Tu
Sơ chế cà phê tại HTX Nông nghiệp, dịch vụ Công Bằng Ea Tu
 
Theo kế hoạch phát triển kinh tế tập tể của tỉnh, trong năm 2018 toàn tỉnh sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, đăng ký lại các HTX theo Luật HTX 2012; thành lập mới 40 HTX, 1 Liên hiệp HTX trở lên và xây dựng ít nhất 6 mô hình HTX điển hình tiên tiến.
 
Minh Thông
 
 
,