Hệ sinh thái khởi nghiệp: Từ những bước đi khởi đầu
Cập nhật lúc 06:57, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)
.
Từ năm 2016, khi Chính phủ chọn là Năm quốc gia khởi nghiệp, Đắk Lắk đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp và việc tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh. Những nỗ lực của địa phương chính là quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.
 
Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16-5-2016 của Chính phủ và Bản cam kết “Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp” đã ký giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đắk Lắk đã ban hành các chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như đề ra nhiều giải pháp quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp.
 
Hoạt động chia sẻ, kết nối, hỗ trợ thông tin về khởi nghiệp tại Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh.
Hoạt động chia sẻ, kết nối, hỗ trợ thông tin về khởi nghiệp tại Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh.
Các cơ chế, chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp đến cộng đồng xã hội. Nổi bật nhất là việc hình thành Không gian làm việc chung về khởi nghiệp vào đầu tháng 8-2018, hứa hẹn góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển; tăng cường liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước cũng như thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân để phong trào khởi nghiệp lan tỏa trong cộng đồng.
 
Ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết, Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh được hình thành với mong muốn trong môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp cùng với sự tư vấn, hỗ trợ của các sở, ban, ngành sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhất là sinh viên hình thành và phát triển ý tưởng để khởi nghiệp thành công. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên, đối tác của Hội có những chương trình cụ thể để huy động trí tuệ, trải nghiệm của mình và có những  tư vấn, hỗ trợ cần thiết cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh để làm giàu cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. 
 
Sản phẩm của các cá nhân khởi nghiệp trưng bày tại Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh thu hút nhiều người quan tâm.
Sản phẩm của các cá nhân khởi nghiệp trưng bày tại Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh thu hút nhiều người quan tâm.
Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển bền vững, tạo môi trường thuận lợi cho ươm tạo và phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để phát huy vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, cũng trong tháng 8-2018, UBND tỉnh đã phát động Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đây là cuộc thi đầu tiên của tỉnh về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ý tưởng đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ trên địa bàn tỉnh. 
 
Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Khởi nghiệp là vấn đề không mới, nhưng gắn với đổi mới sáng tạo lại khác, bởi nó gắn liền với tài sản trí tuệ tạo ra sản phẩm, mô hình kinh doanh mới, có tính vượt trội và khác biệt, mang lại chất lượng, giá trị và hiệu quả. Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh chính là nơi ươm mầm sáng tạo, chăm sóc những ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương; góp phần quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hiệu quả. Còn cuộc thi khởi nghiệp mà tỉnh phát động cũng không nằm ngoài mục đích chung là khơi dậy phong trào khởi nghiệp, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của địa phương. Tất cả sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng những nỗ lực của các cấp, các ngành cũng như khát vọng, đam mê, sức trẻ… chính là tiền đề để xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, tiến tới hình thành môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo tại địa phương.
 
Lê Hương
 
,