Đôn đốc thu nộp ngân sách trên 48,5 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế
Cập nhật lúc 17:19, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)
.
Cục Thuế tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, qua công tác thanh, kiểm tra, ngành Thuế tỉnh đã đôn đốc thu nộp ngân sách trên 48,5 tỷ đồng.
 
Cụ thể, ngành Thuế đã ban hành 90 kết luận thanh tra, với tổng số thuế truy thu và xử phạt hành chính 21,6 tỷ đồng, giảm lỗ 6,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 1,3 tỷ đồng; đã đôn đốc nộp vào ngân sách 17 tỷ đồng.
 
Cán bộ Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ kiểm tra hóa đơn tại một doanh nghiệp trên địa bàn
Cán bộ Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ kiểm tra hóa đơn tại một doanh nghiệp trên địa bàn
 
Cùng với đó, ngành Thuế cũng đã thực hiện 664 cuộc kiểm tra, số thuế truy thu và phạt hành chính hơn 41,6 tỷ đồng; đã đôn đốc, thu nộp ngân sách được trên 31,5 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, ngành Thuế tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan Công an đề xuất phương án xử lý hồ sơ liên quan đến vướng mắc các hóa đơn bất hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh cà phê, nông sản để giảm nợ thuế theo quy định; đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp để thực hiện các đề án chống thất thu, nhất là Đề án chống thất thu trên khâu lưu thông.
 
Giang Nam
,