Có 6/18 đơn vị thu thuế, phí đạt thấp
Cập nhật lúc 15:35, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
.
Cục Thuế tỉnh cho biết, tổng thu thuế và phí toàn tỉnh 9 tháng năm 2018 được 3.433 tỷ đồng, đạt 86,8% dự toán pháp lệnh, 83,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21% so cùng kỳ năm 2017. 
 
Trong đó, có 12/18 đơn vị thu bằng và trên mức bình quân chung toàn tỉnh (83,7%); còn 6/18 đơn vị thu đạt thấp hơn mức bình quân chung (Ea H’leo 75%, Krông Pắc 75,5%, Cư Kuin 78,1%, TP. Buôn Ma Thuột 81,2%, thị xã Buôn Hồ 81,6% và Phòng Kiểm tra thuế số 2 đạt 81,4%). Có 4 đơn vị đã thu hoàn thành dự toán HĐND cấp huyện giao (M’Đrắk, Buôn Đôn, Ea Súp, Lắk). 
 
Cán bộ Chi cục Thuê huyện Krông Pắc kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Krông Pắc kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn
 
Các khoản thu đạt cao và tăng so với cùng kỳ năm 2017 gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương (đạt 106%, tăng 48,8%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 151%, tăng 95%); tiền thuê đất (đạt 322%, tăng 182%); thuế thu nhập cá nhân (đạt 81%, tăng 17%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 80%, tăng 166%); thu phí, lệ phí (đạt 84,7%, tăng 15%)... 
 
Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt thấp và không tăng so với cùng kỳ năm 2017 (đạt 73%, bằng 85,8% kế hoạch). Nguyên nhân là do trong 9 tháng đầu năm 2018 có một số chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành như Nghị định số 10/2017/NĐ-CP, ngày 9-2-2017 của Chính phủ đã dẫn đến giá tính thuế giá trị gia tăng đối với các Công ty thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm khoảng 25%. Cùng với đó, việc điều tiết sản lượng điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dẫn đến Chi nhánh Công ty Thủy điện Buôn Kuốp giảm so với 9 tháng năm 2017 khoảng 70 tỷ đồng…
 
Giang Nam
,