Kêu gọi đầu tư 35 dự án trọng điểm
Cập nhật lúc 15:56, Thứ Năm, 01/11/2018 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2018, định hướng đến năm 2020.
 
Theo đó, Danh mục kêu gọi đầu tư gồm 35 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 32.257 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 16 dự án lĩnh vực xây dựng; 3 dự án lĩnh vực thương mại – dịch vụ; 7 dự án lĩnh văn hóa - thể thao - du lịch; 1 dự án lĩnh vực y tế - giáo dục; 3 dự án lĩnh vực môi trường và 1 dự án thuộc lĩnh vực khác.
 
Khu Du lịch Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn) là một trong những dự án kêu gọi đầu tư, với tổng vốn dự kiến khoảng 1 nghìn tỷ đồng
Khu Du lịch Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn) là một trong những dự án kêu gọi đầu tư, với tổng vốn dự kiến khoảng 1 nghìn tỷ đồng
 
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các thủ tục để kêu gọi đầu tư; xây dựng bộ tài liệu về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trên cơ sở danh mục đã được ban hành. 
 
Yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các dự án do mình đề xuất để thực hiện công tác chuẩn bị, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. 
 
Giao Sở Tài nguyên – Môi trường xem xét đề xuất của các địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định để thực hiện các dự án; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện điều chỉnh các quy hoạch liên quan cho phù hợp với mục tiêu dự án sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định đầu tư…
 
Giang Nam
,