Hoàn thuế giá trị gia tăng gần 52,6 tỷ đồng
Cập nhật lúc 18:59, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
.

Cục Thuế tỉnh cho biết, trong năm 2018 ngành Thuế đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 46 hồ sơ với tổng số tiền thuế hoàn gần 52,6 tỷ đồng.

Trong đó, hoàn thuế trước, kiểm tra sau 39 hồ sơ với số tiền hoàn thuế gần 46,3 tỷ đồng (chiếm hơn 88% tổng số hoàn thuế giá trị gia tăng); kiểm tra trước, hoàn thuế sau 7 hồ sơ với số tiền hoàn thuế gần 6,3 tỷ đồng (chiếm gần 12%).

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Ea H'leo kiểm tra hóa đơn, chứng từ tại một doanh nghiệp trên địa bàn
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Ea H'leo kiểm tra hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế. Hoàn thuế giá trị gia tăng mang tính chất ưu đãi, tài trợ của Nhà nước, tạo tâm lý an tâm cho doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ vốn, giúp điều hòa lượng vốn luân chuyển trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thanh Hường

,