Huyện Krông Năng: Đã đạt chuẩn 166 tiêu chí nông thôn mới
Cập nhật lúc 15:29, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)
.

UBND huyện Krông Năng cho biết, đến nay toàn huyện đã đạt 166/209 tiêu chí nông thôn mới (đạt bình quân 15,09 tiêu chí/xã), tăng 5 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, các xã Ea Toh, Phú Lộc, Phú Xuân đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; Ea Tam, Ea Tân, Tam Giang 16 tiêu chí;  Dliêya, Ea Púk 14 tiêu chí; Cư Klông 12 tiêu chí; Ea Hồ 11 tiêu chí; Ea Dah 10 tiêu chí. Hiện tại, hai xã Ea Toh, Phú Lộc đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn xã Phú Xuân đã được huyện thẩm tra và đang đề xuất tỉnh công nhận về đích nông thôn mới năm 2018.

Năm 2019, huyện Krông Năng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thu nhập làm đòn bẩy xây dựng nông thôn mới
Người dân xã Ea Tân tập trung phát triển sản xuất để xây dựng nông thôn mới

Ước tính, tổng vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 là 75,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 4,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 16,6 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 7,6 tỷ đồng, vốn huy động nhân dân đóng góp gần 37 tỷ đồng.

Thanh Hường

,