Ngành Thuế tỉnh đặt quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm
Cập nhật lúc 10:32, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)
.
Cục Thuế tỉnh vừa phát động phong trào thi đua lập thành tích cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.
 
Với khẩu hiệu "Công chức và người lao động ngành Thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019", ngành Thuế tỉnh đặt ra mục tiêu: toàn ngành phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ được giao năm 2019; đẩy mạnh thực hiện Đề án chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng đội ngũ công chức thuế đúng với mục tiêu chiến lược và tuyên ngôn ngành Thuế là "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới", đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
 
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Krông Pắc kiểm tra tại một doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh minh họa)
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Krông Pắc kiểm tra tại một doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh minh họa)
 
Để hoàn thành mục tiêu trên, ngành Thuế tỉnh đã yêu cầu cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo tổ chức triển khai công tác thi đua trong đơn vị với tinh thần sôi nổi, sáng tạo, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: chủ động rà soát, đánh giá, đề xuất với UBND các cấp giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu, giải pháp khai thác nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu, thực hiện tốt việc thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu ngân sách bền vững; giải quyết dứt điểm những tồn tại về đối chiếu dữ liệu người nộp thuế, thực hiện công khai, minh bạch dữ liệu người nộp thuế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ thanh tra tối thiểu đạt 3% và kiểm tra tối thiểu 18% số doanh nghiệp đang quản lý; tập trung lực lượng để thực hiện thắng lợi phương án thu nợ đã được Bộ Tài chính phê duyệt, bảo đảm chỉ tiêu nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế...
 
Được biết, năm 2019 toàn tỉnh phấn đấu thu ngân sách đạt 6.810 tỷ đồng, trong đó, thu thuế, phí và lệ phí đạt 4.600 tỷ đồng.
 
Giang Nam
,