Xây dựng nông thôn mới: Sức bật từ sự đồng lòng
Cập nhật lúc 09:54, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)
.

Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ea Toh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và cán đích NTM vào đầu năm 2018.

Năm 2011, khi mới bước vào thực hiện xây dựng NTM, xã Ea Toh mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 36,84%. Với sự quyết tâm, phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, buôn, sự đồng thuận của nhân dân, các tiêu chí dần được đầu tư xây dựng đạt chuẩn để Ea Toh trở thành xã đầu tiên của huyện Krông Năng cán đích NTM.

Ông Trần Thái Thạnh, Chủ tịch UBND xã Ea Toh cho biết, quá trình xây dựng NTM trên địa bàn đã khẳng định được vai trò chủ thể của người dân, khi lòng dân đã thuận thì việc gì cũng thành. Sức dân đã tạo nên nội lực và sức bật cho địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, các phong trào có sự lan tỏa mạnh mẽ. Thực tế cho thấy, tổng kinh phí từ huy động nguồn lực xây dựng NTM tính đến năm 2017 là 219,124 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 131 tỷ đồng (chiếm 60%). Điển hình như chợ trung tâm xã Ea Toh, có diện tích hơn 13 nghìn m2, với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng, được xây dựng hoàn toàn từ sự đóng góp của nhân dân. Cũng nhờ sự đồng thuận, 7 năm qua xã đã sửa chữa, nâng cấp hơn 74  km/101 km đường giao thông nông thôn (đạt tỷ lệ gần 75%) với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng, trong đó phần lớn nguồn vốn do nhân dân đóng góp.

Đập kênh mương dẫn nước nội đồng Ea Toh đang được  xây dựng tại thôn Ea Tân.
Đập kênh mương dẫn nước nội đồng Ea Toh đang được xây dựng tại thôn Ea Tân.

Bà Phạm Thị Ba (thôn Tân Nam) phấn khởi chia sẻ, thay đổi rõ nét nhất của xã Ea Toh là cầu đường đã được láng nhựa, đổ bê tông kiên cố, rồi trạm y tế, trường học đều được xây mới. Bà Ba cũng chính là người đã hiến 450 m2 đất và một số cây ăn quả, cà phê trên 15 năm tuổi, đồng thời để xã đào rãnh trên phần đất của gia đình trong Dự án sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước đường giao thông xã Ea Toh - Phú Lộc. Bà là một trong những tấm gương được UBND huyện Krông Năng tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2017.

Trong quá trình thực hiện, Ea Toh đã lồng ghép giữa xây dựng NTM với các chương trình, dự án, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước phát động một cách đồng bộ, hiệu quả như: chương trình phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân; đào tạo nghề nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Trong tổng nguồn vốn đầu tư trên 219 tỷ đồng có hơn 48 tỷ đồng được lồng ghép từ các chương trình, dự án đã thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của xã phát triển. Đây cũng là tiền đề để địa phương triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Hiện tại, xã có 11 mô hình kinh tế trang trại; có tổ quản lý thủy nông và khai thác các công trình thủy lợi. Ngoài ra, Ea Toh cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; phát triển các mô hình kinh tế… có giá trị cao. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 đạt 45,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%, lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục y tế tiếp tục phát triển, xã có tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn buôn văn hóa đạt 88%. Có 4/6 trường đạt chuẩn Quốc gia và được công nhận chuẩn Quốc gia về y tế với gần 82% tổng số người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế.

Băng Châu

,