Những thành quả tạo động lực để phát triển
Cập nhật lúc 14:44, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)
.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của huyện Cư Kuin đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn Cư Kuin đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 6.994 tỷ đồng (đạt 100,37% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 9,77% so với cùng kỳ năm trước); giá trị sản xuất bình quân trên đầu người theo giá hiện hành khoảng 65,14 triệu đồng/người/năm; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 721 tỷ đồng (đạt 100,27% KH, tăng 10,41% so với cùng kỳ năm trước); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn trên 1.873 tỷ đồng (đạt 100,7% kế hoạch, tăng 9,28% so với cùng kỳ năm trước); tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn  65,3 tỷ đồng (đạt 128,29% so với dự toán tỉnh và đạt 104,54% chỉ tiêu huyện giao); huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hòa Hiệp), 4 xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí, 2 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 1 xã đạt từ 8 tiêu chí, trong năm 2018 thực hiện đạt 11 tiêu chí/10 tiêu chí phấn đấu trong năm/7 xã, lũy kế tính đến thời điểm hiện nay đã đạt 116 tiêu chí/tổng số 152 tiêu chí.

Bí thư Huyện ủy Lê Thái Dũng (bìa trái) và Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Nguyễn Năng Chung (bìa phải) tháp tùng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kiểm tra một công trình thủy lợi trên địa bàn - Ảnh: H.Gia
Bí thư Huyện ủy Lê Thái Dũng (bìa trái) và Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Nguyễn Năng Chung (bìa phải) tháp tùng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kiểm tra một công trình thủy lợi trên địa bàn. Ảnh: H.Gia

 Trong năm qua, nhờ vận dụng hiệu quả và phối hợp tốt của các phòng, ban, đơn vị liên quan trên địa bàn trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, toàn huyện đã giảm 409 hộ nghèo so với năm 2017 (hiện còn 1.294 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,26%). Lĩnh vực giáo dục - đào tạo được quan tâm đúng mức; các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì thực hiện tốt, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện; công tác an sinh xã hội, chính sách người có công và chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội luôn được huyện quan tâm, triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác quản lý tài nguyên môi trường được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Những kết quả đó không chỉ thể hiện ở các con số thống kê mà thực sự có tác động tích cực đối với đời sống nhân dân và mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Đó là nền tảng để huyện Cư Kuin đạt mục tiêu cho năm 2019 là tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 9%, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế. Huyện cũng sẽ chú trọng kết hợp giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; huy động có hiệu quả nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh, quốc phòng… tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Năng Chung

    Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin

 

,