Tích cực hỗ trợ người nộp thuế, tạo nguồn thu bền vững
Cập nhật lúc 10:34, Chủ Nhật, 17/02/2019 (GMT+7)
.

Điều kiện kinh tế của tỉnh năm 2019 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, biến động khó lường nên để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, đòi hỏi ngành Thuế phải có sự nỗ lực rất lớn. Phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông BÙI VĂN CHUẨN, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh xung quanh vấn đề này.

Thưa ông, năm 2018, ngành Thuế Đắk Lắk được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vậy ông có thể cho biết rõ hơn kết quả thu ngân sách năm 2018?

- Năm 2018, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng như các Chi cục Thuế trực thuộc tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý, kiểm soát tốt nguồn thu, tăng cường chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền hỗ trợ… Kết thúc năm 2018, kết quả tổng thu nội địa (có cả thu tiền sử dụng đất) được 5.710 tỷ đồng, đạt 123,3% so với dự toán pháp lệnh, đạt 115,4% so với dự toán HĐND tỉnh, tăng 11,3% so với năm 2017. Trong đó, thu thuế, phí được 4.573 tỷ đồng, đạt 115,7% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 111,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tương đương vượt dự toán 637 tỷ đồng. Đáng ghi nhận là tất cả 18/18 đơn vị hành thu đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành Thuế Đắk Lắk hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao trong vòng 7 năm trở lại đây.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bùi Văn Chuẩn trả lời phỏng vấn của phóng viên.
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bùi Văn Chuẩn trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Theo ông, nhờ đâu mà ngành Thuế tỉnh đã đạt được kết quả trên?

- Để đạt kết quả ấn tượng này, ngay từ đầu năm 2018, ngành Thuế Đắk Lắk đã tiến hành phân tích, xác định rõ những khó khăn, thuận lợi, để từ đó có các biện pháp triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm 2018, Cục Thuế đã thanh tra đối với 156 doanh nghiệp, tăng thu 28,4 tỷ đồng; thực hiện 1.013 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, với số tiền truy thu, truy hoàn, ấn định, phạt hơn 68,6 tỷ đồng. Ngành Thuế tỉnh cũng đã quyết liệt đôn đốc thu nợ, giảm nợ được trên 262 tỷ đồng, trong đó, thu nợ có khả năng thu năm 2017 chuyển qua hơn 108 tỷ đồng; thu nợ xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách hơn 48,3 tỷ đồng; thu nợ thuế từ tiền thuê đất trên 105,6 tỷ đồng. Ngành Thuế cũng đã công khai gần 6 nghìn lượt người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, với số tiền trên 820 tỷ đồng, sau công khai đã thu được trên 122 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước hoạt động tích cực, hiệu quả đã góp phần giúp ngành Thuế hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước do HĐND tỉnh giao. Trong đó, có nhiều đề án góp phần tăng nguồn thu lớn như lĩnh vực trên khâu lưu thông tăng thu trên 10,3 tỷ đồng, khai thác khoáng sản tăng thu 4,2 tỷ đồng; đôn đốc thu hồi nợ thuế trên 262 tỷ đồng...

Tháng 1-2019, thu thuế, phí đạt trên 600 tỷ đồng, bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 13,6% dự toán pháp lệnh, 12,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, các khoản thu lũy kế đạt cao so với cùng kỳ gồm: khu vực quốc doanh (tăng 25,9%); thuế thu nhập cá nhân (tăng 7,5%); phí, lệ phí (tăng 7,3%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng 180%); thu từ xổ số (tăng 68,1%); lệ phí trước bạ (tăng 6%); thuế bảo vệ môi trường (tăng 27,9%); thu phạt do ngành Thuế quản lý (tăng 214,8%).

Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, dự báo công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ gặp không ít những khó khăn, vậy ngành Thuế đã có những giải pháp trọng tâm nào để hoàn thành chỉ tiêu thu được giao, thưa ông?

- Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu thu ngân sách đạt 6.810 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế và phí 4.600 tỷ đồng; thu biện pháp tài chính trên 1.900 tỷ đồng; còn lại là thu từ xổ số kiến thiết và thu thuế xuất nhập khẩu. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, năm 2019 ngành Thuế tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm là triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, đôn đốc thu nợ thuế. Ngay từ đầu năm Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua lập thành tích cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, với khẩu hiệu "Công chức và người lao động ngành Thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019". Đã xây dựng và quyết liệt triển khai ngay từ đầu năm 5 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm giải pháp và 30 giải pháp khả thi được Cục Thuế triển khai đến các đơn vị trực thuộc, đến từng cán bộ thuế để thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với ngành Thuế trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Cán bộ  Chi cục Thuế huyện  Krông Pắc kiểm tra  thực tế  tại một doanh nghiệp  trên địa bàn.
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Krông Pắc kiểm tra thực tế tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh những giải pháp trên, theo tôi một trong những vấn đề quan trọng nhất và mang tính căn cơ nhất là phải làm sao tạo được nguồn thu bền vững. Muốn vậy ngành Thuế sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền hỗ trợ, lắng nghe ý kiến người nộp thuế… nhằm tạo thuận lợi và tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Xin cảm ơn ông!

Giang Nam (Thực hiện)

 

 

,