Gần 21 tỷ đồng ủy thác cho vay chính sách xã hội
Cập nhật lúc 14:24, Thứ Hai, 11/03/2019 (GMT+7)
.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Lắk cho biết, tính đến nay toàn tỉnh đã chuyển 20,9 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
 
Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh chuyển được 12 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố. Cùng với 310 tỷ đồng do Trung ương phân bổ, đây là nguồn vốn bổ sung quan trọng để Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trên địa bàn thực hiện các chương trình cho vay trong năm 2019 như cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi...
 
v
Khách hàng làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea Súp
 
Được biết, năm 2018, vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Lắk đạt 23,5 tỷ đồng. Hiện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Lắk đang tiếp tục vận động các địa phương trên địa bàn thực hiện nguồn vốn ủy thác này.
 
Giang Nam
 
,