Huyện Ea H'leo: Tổng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 2.000 tỷ đồng
Cập nhật lúc 06:58, Thứ Năm, 04/07/2019 (GMT+7)
.

6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản phẩm (theo giá cố định năm 2010) của huyện Ea H'leo đạt 2.039 tỷ đồng, tăng 19,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể: nông, lâm, thủy sản đạt 620 tỷ đồng (tăng 29,1%); công nghiệp – xây dựng đạt 714 tỷ đồng (tăng 25,3%); thương mại - dịch vụ đạt 705 tỷ đồng (tăng 10,7%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.355 tỷ đồng (tăng 17,1%). Huy động vốn đầu tư cho toàn xã hội đạt 1.230 tỷ đồng (tăng 0,1%)...

A
Nhiều bà con nông dân xã Ea Ral (huyện Ea H'leo) áp dụng hệ thống tưới nước phun sương và trồng tiêu trong nhà lưới.

6 tháng cuối năm 2019, UBND huyện Ea H’leo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2019; chủ động thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống bảo lụt và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; hoàn chỉnh Kế hoạch, phương án thi tuyển viên chức sự nghiệp công lập và công chức cấp xã năm 2019... nhằm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2019.

Nguyễn Gia

 

,