Huyện Krông Pắc: Huy động gần 50,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 18:13, Thứ Bảy, 19/10/2019 (GMT+7)
.

Phòng NN-PTNT huyện Krông Pắc cho biết, từ đầu năm đến nay huyện huy động gần 50,6 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, nguồn ngân sách huyện hơn 16,6 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép gần 7,5 tỷ đồng, vốn người dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 22,4 tỷ đồng... Từ nguồn vốn trên, huyện đã bê tông hóa 3,48 km đường thôn, xóm; tu sửa 17 km đường liên thôn; sửa chữa, nâng cấp 37 phòng học; xây dựng 4 hội trường thôn, buôn; phát dọn kênh mương cấp 1 và phát dọn mương chống hạn chiều dài 40 km...

Thi công kênh mương từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới ở xã Krông Búk
Thi công kênh mương từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới ở xã Krông Búk

Hiện tại, toàn huyện có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xét về tiêu chí, toàn huyện đạt 242/285 tiêu chí, bình quân đạt 16,13 tiêu chí/xã.

Thanh Hường

,