Nợ xấu trong cho vay ủy thác thấp
Cập nhật lúc 14:28, Thứ Tư, 09/10/2019 (GMT+7)
.
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chất lượng hoạt động cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt cao, nợ xấu được kiểm soát hiệu quả.
 
Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay ủy thác chỉ ở mức 0,13%, nợ khoanh 0,07%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (4,5%). Cụ thể, vay ủy thác qua Hội Nông dân có tỷ lệ nợ quá hạn 0,13%, nợ khoanh 0,07%; Tỷ lệ này ở Hội Liên hiệp Phụ nữ lần lượt là 0,11% và 0,06%; Hội Cựu chiến binh: 0,17% và 0,09%; đoàn thanh niên: 0,16% và 0,09%.
 
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra thực tế sử dụng vốn vay vùng khó khăn của khách hàng tại xã Krông Nô, huyện Lắk
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra thực tế sử dụng vốn vay vùng khó khăn của khách hàng tại xã Krông Nô, huyện Lắk
 
Tỷ lệ nợ xấu thấp do việc bình xét cho vay được thực hiện công khai, tại các tổ vay vốn với sự chứng kiến của lãnh đạo Hội, đoàn thể cấp xã và trưởng các thôn, buôn, tổ dân phố; đồng thời, các tổ chức ủy thác cho vay đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương để xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, người vay bỏ đi khỏi nơi cư trú và xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan.
 
Toàn tỉnh hiện có 160.902 hộ vay vốn chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, với tổng dư nợ 4.651 tỷ đồng.
 
Minh Thông
 
,