Krông Pắc tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 09:09, Thứ Hai, 10/02/2020 (GMT+7)
.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Krông Pắc đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu trở thành huyện NTM trong thời gian sớm nhất có thể.

Về đích NTM từ năm 2015, xã Ea Kly đứng thứ 3 toàn tỉnh và đứng đầu huyện Krông Pắc về tốc độ thực hiện xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Ea Kly cho biết, để đạt được kết quả trên, Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM một cách cụ thể. Đồng thời thành lập Ban quản lý các Chương trình MTQG và Ban phát triển tại các thôn, buôn để triển khai thực hiện xây dựng NTM. Xã đã tranh thủ nguồn lực từ cấp trên bố trí và vận động nhân dân đóng góp để hỗ trợ các thôn, buôn thực hiện những tiêu chí như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa.

Đặc biệt, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xã đã triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình như mô hình trồng cây vải thiều, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Nhờ đó, đến nay xã Ea Kly có 32/32 km đường xã và đường trung tâm xã đến huyện, 42/49 km đường trục chính thôn buôn, 67/122,6 km đường ngõ xóm và 36/44,5 km đường nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 99,8%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 93%; cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,74%.

Ngoài ra, trong những năm qua UBND xã đã huy động nhân dân đầu tư xây dựng được 42,4 km đường điện chiếu sáng tại các tuyến đường ở thôn, buôn. Để xây dựng được các công trình phúc lợi nói trên, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, từ năm 2011 đến nay xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 19 tỷ đồng và hơn 2.500 ngày công.

Người dân thôn 4, xã Hòa An (huyện Krông Pắc )tự nguyện hiến đất, phá bỏ hàng rào để mở rộng đường trục thôn.
Người dân thôn 4, xã Hòa An (huyện Krông Pắc )tự nguyện hiến đất, phá bỏ hàng rào để mở rộng đường trục thôn.

Nếu như năm 2010, trong số 15 xã của huyện Krông Pắc chỉ có duy nhất 1 xã đạt 10 tiêu chí xây dựng NTM thì đến nay đã có 10 xã đạt 19 tiêu chí, với 242 tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn (227 tiêu chí đạt chuẩn, 15 tiêu chí tiêu chí cơ bản đạt); có 3 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (xã Vụ Bổn, Ea Hiu và Ea Uy); 1 xã đạt 5 tiêu chí (xã Ea Yiêng); không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 16,13 tiêu chí/xã.

 
“Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 16-4-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cuối năm 2019, huyện đã đạt mục tiêu có 10 xã đạt 19 tiêu chí về xây dựng NTM, sớm hơn kế hoạch đề ra (năm 2020). Tuy nhiên để đạt huyện NTM, huyện đã điều chỉnh Nghị quyết đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII do còn một xã mới đạt được 5 tiêu chí”.
 
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến

Theo số liệu thống kê từ Phòng NN-PTNT huyện Krông Pắc, trong giai đoạn 2011 - 2019, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện đã huy động và thực hiện được hơn 5.752 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp là 218,83 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là 383,69 tỷ đồng, vốn tín dụng 4.532 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 46 tỷ đồng và đặc biệt là vốn huy động từ người dân và cộng đồng được 572 tỷ đồng.

Ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc chia sẻ, để tập trung xây dựng NTM, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy sự chủ động, tích cực tham gia của người dân và sự quan tâm của toàn xã hội, huyện còn tập trung thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Huyện đã đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 16-4-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phấn đấu xây dựng huyện Krông Pắc đạt Chuẩn huyện NTM năm 2020 bằng cách lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho chương trình.

Mô hình cà phê xen sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Hòa Đông.
Mô hình cà phê xen sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Hòa Đông.

Đồng thời huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội, nội lực của địa phương, phát huy sức dân để chăm lo cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh đó, huyện còn huy động sự tham gia của doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trong phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện luôn xác định việc đầu tiên là tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng NTM, ưu tiên các xã khó khăn, xã đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Khả Lê

,