Kiến nghị không thu hồi số tiền hơn 5,7 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng công trình
Cập nhật lúc 17:10, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)
.
UBND tỉnh đã kiến nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, không thu hồi kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020” (Chương trình PforR). 
 
Qua kiểm toán chuyên đề chương trình này năm 2019, Tổ kiểm toán số 4 của Đoàn Kiểm toán Chương trình PforR, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi kinh phí du tu, bảo dưỡng 24 công trình tại 7 huyện,  với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Cụ thể, huyện Ea Kar: 3 công trình, tổng kinh phí 874 triệu đồng; huyện Ea Súp: 4 công trình, hơn 1,1 tỷ đồng; huyện Krông Bông: 5 công trình, 728 triệu đồng; huyện Krông Pắc: 2 công trình, 463 triệu đồng; huyện M’Đrắk: 5 công trình, gần 1,3 tỷ đồng; huyện Lắk: 4 công trình, 970 triệu đồng và huyện Buôn Đôn: 1 công trình, 293 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên bị yêu cầu thu hồi do chi sai danh mục, quy định và phạm vi được phê duyệt.
 
Nâng cấp một tuyến giao thông nông thôn tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông (Ảnh minh họa)
Nâng cấp một tuyến giao thông nông thôn tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông. (Ảnh minh họa)
 
Tuy nhiên, căn cứ thực tế tại địa phương là mùa mưa kéo dài nên việc duy tu bảo dưỡng không bảo đảm tính bền vững của công trình. Bên cạnh đó, tỉnh chưa cân đối được thu - chi, ngân sách hạn chế nên địa phương đã vận dụng kinh phí của Chương trình để sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Do đó, UBND tỉnh kiến nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, không thu hồi kinh phí nói trên.
 
Minh Thông
,