Yêu cầu tăng cường đấu thầu qua mạng
Cập nhật lúc 18:28, Thứ Ba, 19/01/2021 (GMT+7)
.

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, ban quản lý dự án, chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2021.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng (trừ các gói thầu có tính đặc thù).

Thi công một công trình giao thông trên địa bàn huyện Ea H'leo
Thi công một công trình giao thông trên địa bàn huyện Ea H'leo. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, lựa chọn nhà thầu qua mạng phải đạt thối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 đã được UBND tỉnh quyết định giao vốn, phải bảo đảm một trong các điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Minh Chi

,