315/1.451 mặt hàng thuốc không trúng thầu
Cập nhật lúc 18:25, Thứ Sáu, 21/07/2017 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở Y tế tại cuộc họp sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác đấu thầu mua thuốc tập trung và cấp cơ sở y tế công lập năm 2017, trong quá trình đấu thầu có 315/1.451 mặt hàng thuốc không trúng thầu.

Năm 2017, Sở Y tế lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc gồm 2 dự án (Mua thuốc đối với danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương và mua thuốc khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn) với 5 gói thầu có tổng mức đầu tư 647,65 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kết quả đấu thầu ở cả 2 dự án nói trên cho thấy, quy trình, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc được thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, thời gian lập kế hoạch cũng như thời gian lựa chọn nhà thầu còn kéo dài, 4/5 gói thầu phải gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm cung cấp thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Cả 5 gói thầu có 119 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, trong đó có 112 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và có 96 nhà thầu trúng thầu. Tổng giá các gói thầu kế hoạch theo số lượng mặt hàng trúng thầu là 538,73 tỷ đồng, đạt 83,18% giá trị trúng thầu theo kế hoạch, tiết kiệm từ 0,2% đến 23,6% so với giá kế hoạch. Cả 5 gói thầu có 315 mặt hàng thuốc không trúng thầu.

Kim Oanh
 

,