Giảm nghèo bền vững ở thị xã Buôn Hồ
Cập nhật lúc 11:21, Thứ Ba, 28/11/2017 (GMT+7)

Từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của người dân trong lao động, sản xuất, chương trình giảm nghèo bền vững ở thị xã Buôn Hồ đã mang lại nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo.

Theo Phòng Lao động - Thương binh Xã hội (LĐTBXH) thị xã, đầu năm 2017, toàn thị xã có 1.264 hộ nghèo, đến hết tháng 10-2017 giảm xuống còn 1.068 hộ, tương ứng giảm giảm 1% , đạt 100% kế hoạch đề ra. Ông Lê Bá Hiếu, Trưởng Phòng LĐTBXH thị xã cho biết, nhờ thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước cùng với việc tuyên truyền, công tác giảm nghèo ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân dần được cải thiện. Trong đó, chương trình chính sách tín dụng ưu đãi đã giải quyết cho 1.513 hộ vay vốn, tổng dư nợ 42,44 tỷ đồng, về cơ bản đã giải quyết nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo. Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn đã tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Trong năm, chương trình hỗ trợ về y tế đã cấp 15.000 thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn.

Vườn tiêu của gia đình chị Hà Thị Thành ở xã Cư Bao (một hộ vừa thoát nghèo năm 2017).
Vườn tiêu của gia đình chị Hà Thị Thành ở xã Cư Bao (một hộ vừa thoát nghèo năm 2017).

Đối với chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015 QĐ-TTg, trong năm thị xã đã phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng 39 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình 755 về chuyển đổi ngành nghề khác sang chăn nuôi bò sinh sản thay thế đất sản xuất trên địa bàn, trong năm có 225/297 hộ đã thực hiện mua 275 con bò và làm chuồng trại chăn nuôi, riêng 72 hộ còn lại do đã thoát nghèo cuối năm 2016, đang làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng CSXH theo Chương trình mới thoát nghèo 50 triệu đồng /hộ.

Một trong những giải pháp để giảm nghèo bền vững được thị xã Buôn Hồ tập trung triển khai là thực hiện tốt chính sách đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo. Đến hết tháng 11 năm 2017, toàn thị xã có 1.775 lao động được tạo việc làm mới. Trong đó, giải quyết việc làm tăng thêm cho 687 lao động, giải quyết việc làm thay thế cho  1.088 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động trên địa bàn đạt 52,46%. 

Ngoài ra, các ngành chức năng của thị xã đã tổ chức 15 lớp hội thảo, tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi cho 630 lượt người tham gia, giúp người dân có thêm kiến thức bổ ích, thiết thực, áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, các hội nghị đối thoại giữa người nghèo với chính quyền địa phương được duy trì hằng năm tại 12 xã, phường đã giúp chính quyền và ngành chức năng thị xã nắm bắt được những khó khăn, cũng như nguyện vọng của người nghèo tại địa phương để có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho ở từng địa bàn cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, thị xã đã phát động các phong trào thi đua và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ vì người nghèo, xây dựng “nhà đại đoàn kết”, “mái ấm công đoàn”, “phụ nữ, nông dân giúp nhau phát triển kinh tế”... để nối rộng hơn nữa vòng tay vì người nghèo.

Lê Hương

,