Huyện Ea Kar phấn đấu giảm hơn 1.000 hộ nghèo
Cập nhật lúc 15:28, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)
.

Năm 2018, huyện Ea Kar đề ra mục tiêu phấn đấu giảm hộ nghèo hiện nay từ 6.056 hộ (chiếm tỷ lệ 16,68 %) xuống còn 5.000 hộ (chiếm tỷ lệ 13,68%) . 

Để đạt mục tiêu trên, huyện tập trung chỉ đạo lập kế hoạch hướng dẫn cho vay vốn sản xuất theo nhóm hộ, tổ vay vốn, đồng thời giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay thông qua các hội, đoàn thể; xem xét hỗ trợ từ các nguồn nhằm tiến tới cơ bản xóa nhà ở tạm của các hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng các công trình giếng nước, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh theo nghị quyết HĐND huyện về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; nhân rộng, chuyển giao mô hình sản xuất ngô lai, lúa lai, bò lai và một số cây, con giống đã thực hiện có hiệu quả cho hộ nghèo học tập, áp dụng; thực hiện kịp thời các chính sách về cấp thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, miễn giảm chi phí học tập, trợ cấp đột xuất… cho hộ nghèo.

21
Gia đình bà Lê Thị Văn ở thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút được hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2017. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, huyện tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ lợi ích dân sinh; tiếp tục thí điểm “Mô hình hộ nghèo đăng ký thoát nghèo ở một số xã, thị trấn”...

Nguyễn Xuân

 

,