Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)
.

Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 59 công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 4.200 cán bộ công chức viên chức (CBCCVC), lao động. Thực hiện Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, các CĐCS và đội ngũ CBCCVC đã tích cực hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với đặc thù công việc và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Với mục tiêu “Vì doanh nghiệp phục vụ”, “Người nộp thuế là bạn đồng hành”, những năm qua, CĐCS Cục Thuế tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai cho 12 tổ công đoàn động viên 141 cán bộ, đoàn viên hưởng ứng cuộc vận động học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, viên chức ngành Thuế tỉnh đã tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro trong việc kê khai, nộp thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Cục Thuế tỉnh đã công khai thủ tục hành chính thuế đầy đủ, kịp thời, cung cấp 164 thủ tục hành chính, giảm 16 đầu thủ tục so với năm 2016; tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cán bộ  Cục Thuế tỉnh  hỗ trợ  trực tiếp  cho người nộp thuế cách sử dụng phần mềm và chính sách thuế.
Cán bộ Cục Thuế tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế cách sử dụng phần mềm và chính sách thuế.

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bùi Văn Chuẩn, để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thì yếu tố then chốt là công tác cán bộ. Do vậy, Cục Thuế tỉnh chú trọng lựa chọn những người giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm, kỹ năng để làm việc tại các bộ phận. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả, xây dựng tác phong, thái độ giao tiếp, ứng xử với cá nhân, doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nhờ vậy, cán bộ, viên chức ngành Thuế luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Không chỉ tại Cục Thuế tỉnh, CBCCVC Cục Hải quan tỉnh cũng đã triển khai hệ thống thông quan tự động, mô hình “Kiểm tra một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu Bu Prăng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. CBCCVC Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm nghiệp vụ trong hoạt động và quá trình giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng. CBCCVC công tác trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, khối Nhà nước tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chế độ, chính sách sát với thực tế, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động từ năm 1999, đến năm 2017 đã sửa đổi tên gọi thành cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Bám sát nội dung cuộc vận động, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học tập, nghiên cứu trong CBCCVC.

Cục Thuế tỉnh niêm yết công khai các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch.
Cục Thuế tỉnh niêm yết công khai các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch.

Các CĐCS đã lồng ghép cuộc vận động trên với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tiêu chí “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, sửa đổi lề lối làm việc, xây dựng tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Để phát huy hiệu quả của cuộc vận động, các CĐCS đã cụ thể hóa tiêu chí của cuộc vận động vào nội dung của các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”…

Ông Phan Minh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá, việc học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã trở thành việc làm thường xuyên, thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong 5 năm (2012-2017) đã có 1.570 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của CBCCVC trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh được đưa vào áp dụng và triển khai thực hiện; 12 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo; 34 lượt tập thể và 737 lượt cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen các cấp; Công đoàn Viên chức tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nguyễn Xuân    

 

,