Huyện Krông Pắc chú trọng xây dựng gia đình văn hóa
Cập nhật lúc 08:13, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)
.

Hướng đến gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ là mục tiêu đặt ra xuyên suốt của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Krông Pắc trong thời gian qua. Đây cũng là những tiêu chuẩn cơ bản và quan trọng để Ban Chỉ đạo phong trào xét chọn, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa một cách công khai, dân chủ và bền vững.

Trong hơn 15 năm qua, huyện Krông Pắc có gần 46.100/46.830 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Đến nay, trong số đó đã có hơn 90% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thì những gì liên quan đến mục tiêu “gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ” đều được cả hệ thống chính trị ở đây quan tâm nghiên cứu, vận dụng hết sức linh hoạt và phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh nhằm đạt được kết quả khả quan nhất. Chẳng hạn, trong công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước về hôn nhân gia đình; phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em… được chính quyền địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động, tập hợp người dân hưởng ứng và tham gia với những  nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Các hội thi, hội diễn văn hóa, thể thao được huyện Krông Pắc quan tâm tổ chức hằng năm là dịp để mọi người cộng cảm và chia sẻ đời sống văn hóa.
Các hội thi, hội diễn văn hóa, thể thao được huyện Krông Pắc quan tâm tổ chức hằng năm là dịp để mọi người cộng cảm và chia sẻ đời sống văn hóa.

Nổi bật như  các mô hình “Gia đình 3 không” (không phạm pháp, không tệ nạn và không thất học); “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình – Dòng họ hiếu học”, “Gương mẫu, đi đầu vì sự bình đẳng giới”… nên đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần làm thay đổi hành vi, nhận thức cho các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

    Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Hòa An thường xuyên  trao đổi  kiến thức và kinh nghiệm xây dựng  gia đình  văn hóa.
Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Hòa An thường xuyên trao đổi kiến thức và kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa.

Anh Cái Văn Toàn (thôn 7, xã Hòa Tiến) chia sẻ: Nhờ tham gia các mô hình này mà anh cũng như nhiều người khác đã dần nhận ra và thêm trân trọng những giá trị cốt lõi trong việc xây dựng gia đình văn hóa đúng nghĩa và đích thực. Trên nền tảng vững chắc là “ấm no, hạnh phúc và tiến bộ” trong mỗi gia đình, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã Hòa Tiến cũng như nhiều địa phương khác ở huyện Krông Pắc đã từng bước kết hợp, lồng ghép một số chương trình, mục tiêu phát triển đời sống kinh tế, xã hội  thiết thực và có ý nghĩa như “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Nhà nông đoàn kết, phát triển kinh tế bền vững”, “Hỗ trợ bạn đồng hành”… tạo nên động lực mới giúp nhiều hộ gia đình vươn lên.

 
“Lấy tiêu chuẩn gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ làm thước đo trong việc xây dựng gia đình văn hóa tại mỗi cộng đồng và khu dân cư. Trên nền tảng vững chắc ấy, mỗi hộ gia đình đều được chính quyền địa phương cùng các ban, ngành liên quan tạo điều kiện và cơ hội để phát triển kinh tế, xã hội theo hướng mạnh mẽ, toàn diện và bền vững”.  
 
 Ngô Thị Minh Trinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện

Bà Ngô Thị Minh Trinh cho biết, từ cách làm này mà số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Krông Pắc không ngừng tăng lên qua từng năm. Nếu như năm 2011 chỉ có khoảng 20.000 hộ tham gia đăng ký thì đến đầu năm 2018 đã tăng lên hơn 46.000 hộ, chiếm tỷ lệ gần 94% trên tổng số hộ toàn huyện. Điều đáng nói ở đây là số hộ đăng ký và được công nhận gia đình văn hóa đều thực chất và bền vững nhờ công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thường xuyên của chính quyền địa phương. Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ cơ sở cho đến huyện đều có đánh giá tổng kết cụ thể để chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ, góp phần vào mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa bàn, khu dân cư.

 Đến nay, huyện Krông Pắc là một trong những địa phương dẫn đầu công tác xây dựng và kiện toàn mạnh mẽ Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH ở 16 xã và thị trấn, đóng vai trò “hạt nhân” để huy động, tập hợp mọi nguồn lực xây dựng gia đình văn hóa đạt 100% số hộ vào năm 2019. Đây cũng là cơ sở vững chắc để cùng với nhiều thành quả đạt được từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, sớm đưa Krông Pắc trở thành huyện văn hóa đầu tiên của Đắk Lắk vào năm 2020.

Phương Đình

,