UBND tỉnh yêu cầu thu BHYT học sinh năm học 2018-2019 đạt 100%
Cập nhật lúc 21:35, Thứ Hai, 30/07/2018 (GMT+7)
.

Ngày 26-7, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6198/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT). 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, mở rộng đại lý thu đủ mạnh về chất lượng, số lượng và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT để cấp thẻ BHYT liên tục và bảo đảm quyền lợi của đối tượng. 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Ea Súp tuyên truyền cho người dân các chính sách liên quan đến BHYT.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Ea Súp tuyên truyền cho người dân các chính sách liên quan đến BHYT.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thu BHYT học sinh năm học trước và thu đạt 100% đối với học sinh trong năm học 2018-2019. 

Được biết, qua 6 tháng đầu năm, bên cạnh một số huyện có tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT cao, đảm bảo đúng tiến độ thì vẫn còn một số huyện có tỷ lệ bao phủ thấp, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh. Với tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHYT như hiện nay, đến hết năm 2018, một số địa phương sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHYT do UBND tỉnh giao. 

Kim Oanh

,