Thị xã Buôn Hồ: Vận động được trên 7,2 tỷ đồng Quỹ "Vì người nghèo"
Cập nhật lúc 15:16, Thứ Năm, 20/09/2018 (GMT+7)
.

Sau 15 năm (2003-2018) thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Buôn Hồ đã huy động được trên 7,2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”.

Lúa nước 2 vụ ở xã Ea Blang
Cánh đồng lúa nước 2 vụ ở xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ. Ảnh minh họa

Từ nguồn huy động này, thị xã đã hỗ trợ xây dựng 178 nhà Đại đoàn kết, 493 nhà 167; hỗ trợ 93 con bò giống sinh sản; hỗ trợ phân bón vật tư, cây giống… giúp người dân phát triển sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn thị xã.

Lê Hương

,