Huyện Ea Kar: Huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững
Cập nhật lúc 14:21, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, năm 2016, huyện Ea Kar có 22,85% hộ nghèo, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh (19,37%), trong đó có 7 xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên 45%, 28 thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo trên 60%.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Ea Kar đã tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Trợ lực cho người nghèo

Cư Elang là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của huyện Ea Kar. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều, năm 2016, xã Cư Elang có 1.488 hộ nghèo (chiếm 81,94%), 156 hộ cận nghèo (chiếm 8,59%). Từ nguồn vốn của Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020, năm 2017, có 28 hộ nghèo thuộc 10 thôn, buôn trên địa bàn xã đã được hỗ trợ 28 con bò cái sinh sản với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã đã được phân bổ 286 triệu đồng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để mua bò cái sinh sản cấp cho 26 hộ nghèo.

Xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Cư Bông (huyện Ea Kar) từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Cư Bông (huyện Ea Kar) từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Không chỉ được hỗ trợ con giống, các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn được tín chấp vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ gần 30 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện thắp sáng, cấp gạo cứu đói, muối I ốt, giống cây trồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình 167… Theo ông Hồ Đình Hải, cán bộ giảm nghèo xã Cư Elang, các chương trình, dự án giảm nghèo đã “trợ lực” cho hộ nghèo vươn lên. Đến cuối năm 2017, số hộ nghèo của xã Cư Elang đã giảm xuống còn 1.195 hộ (chiếm 63,1%).

 

“Tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Ea Kar giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến trên 519 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 96,9 tỷ đồng, ngân sách huyện 9,86 tỷ đồng, vốn tín dụng ưu đãi trên 397,5 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác".

 
 
Ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ea Kar

Ngoài nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể của huyện Ea Kar cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm trợ giúp hộ nghèo. Ông Hoàng Minh Tiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Cư Ni cho hay, thực hiện chương trình chung tay vì người nghèo, hằng năm, Mặt trận xã đã huy động mỗi hộ dân đóng góp 30.000 đồng quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hộ nghèo. Tính từ năm 2015 đến nay, từ các nguồn quỹ của Mặt trận huyện, xã, Cư Ni đã hỗ trợ xây dựng 26 căn nhà Đại đoàn kết, 10 căn nhà 167 cho hộ nghèo và 30 công trình vệ sinh hộ gia đình nhằm đáp ứng tiêu chí thiếu hụt về nhà ở, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể còn vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ 25 con bò cho hộ nghèo phát triển sản xuất.

Để giảm nghèo bền vững

Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, huyện Ea Kar đã tổ chức dạy nghề cho trên 5.000 người, giới thiệu việc làm cho 5.598 người, trong đó có 560 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ xây dựng 429 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 13,4 tỷ đồng.

Từ các nguồn vốn được phân bổ, huyện đã triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn hộ nghèo trồng lúa lai, ngô lai, chăn nuôi bò, gà đẻ trứng; hỗ trợ bò giống sinh sản cho 179 hộ nghèo. Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, từ năm 2016 đến nay, đã có 11.118 lượt hộ được vay vốn với tổng số tiền trên 250 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 373 tỷ đồng. Ngoài ra, hộ nghèo trên địa bàn huyện còn được thụ hưởng nhiều chính sách khác như: trợ giúp pháp lý, cứu đói giáp hạt, hỗ trợ tiền điện, miễm giảm học phí, chi phí học tập, hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định 102 và Chương trình 135…

Người dân xã Ea Kmút thu hoạch, chế biến lúa.
Người dân xã Ea Kmút thu hoạch, chế biến lúa.

Ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Nhờ huy động, lồng ghép các nguồn vốn và khơi dậy ý thức vươn lên của hộ nghèo, từ năm 2016 đến nay, huyện Ea Kar đã giảm được 6,17% hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 16,68%; phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7%. Để đạt được mục tiêu này, huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến nông, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn… nhằm giúp hộ nghèo cải thiện cuộc sống và được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Nguyễn Xuân

 

,