Triển khai kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" 2018
Cập nhật lúc 17:13, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)
.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018.
 
Theo đó nhằm huy động các nguồn lực trong toàn xã hội, triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chỉ tiêu, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng. 
 
Đại diện gia đình anh Y Troen Ktala (thứ hai từ phải sang) nhận bò sinh sản của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư M’gar tặng.
 Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư M’gar tặng bò  giúp gia đình anh Y Troen Ktala (thứ hai từ phải sang) tại thị trấn Ea Pốk . Ảnh Minh họa
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhiệt tình đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” bằng hình thức ủng hộ tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản Quỹ Vì người nghèo cùng cấp. Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Tháng cao điểm trong những năm qua cũng kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”.
 
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11-2018.
 
Đăng Triều
 
 
,