Vì mục tiêu an sinh xã hội
Cập nhật lúc 09:40, Thứ Hai, 04/02/2019 (GMT+7)
.

Những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Xác định việc tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện các chính sách an sinh và đảm bảo công bằng xã hội, những năm qua, BHXH tỉnh đã vận dụng linh hoạt các biện pháp để mở rộng đối tượng tham gia. Bằng việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các hội, đoàn thể; đào tạo, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT đến tận các thôn, buôn; đưa cán bộ của cơ quan BHXH xuống tận cơ sở để đối thoại trực tiếp với nhân dân về chính sách BHXH, BHYT…; công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện đã được tổ chức sâu rộng đến mọi địa bàn, mọi nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua “Tăng cường đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH” trong toàn ngành để mỗi viên chức, người lao động đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới mục tiêu vận động tối thiểu 3 người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu. Riêng viên chức, người lao động làm công tác thu, khai thác và thu nợ vận động tối thiểu 6 người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu.

Thông qua những phương pháp linh hoạt này, các chỉ tiêu về phát triển đối tượng BHXH, BHYT luôn đạt và vượt so với kế hoạch, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, trong năm 2018, toàn tỉnh đã có 111.170 lao động tham gia BHXH, 94.546 lao động tham gia BHTN. Riêng BHYT, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có trên 1,6 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 84,12% dân số.

Song song với việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thời gian qua, BHXH tỉnh cũng giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng. Chỉ tính riêng năm 2018, đơn vị đã chi trả BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 3.341 tỷ đồng. Trong đó chi từ nguồn ngân sách 397 tỷ đồng, Quỹ BHXH 1.773 tỷ đồng, Quỹ BHTN 69 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh BHYT 1.102 tỷ đồng. Qua đó đã giải quyết cho 2.157 trường hợp hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 11.493 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.203 lượt người hưởng chế độ ốm đau; 7.131 lượt người hưởng chế độ thai sản; 2.429 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe…

Để tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết và chi trả các chế độ cho người tham gia, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng liên thông giữa các bộ phận nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế độ chính sách; thực hiện giao dịch điện tử đến các đơn vị sử dụng lao động, trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cho các đơn vị sử dụng lao động qua hệ thống bưu điện để giảm thời gian cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động; niêm yết công khai thủ tục liên quan đến các lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách tại bộ phận một cửa để các tổ chức và cá nhân dễ dàng tìm hiểu, thuận tiện khi đến liên hệ công việc; phối hợp với Bưu điện để chi trả chế độ BHXH đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, tiết kiệm thời gian đi lại cho người thụ hưởng. Cùng với đó, BHXH tỉnh còn chú trọng đào tạo nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ của đội ngũ viên chức trong toàn hệ thống, chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính công vụ sang tác phong phục vụ.

Một trong những nền tảng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành BHXH đó là việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông”. Với cơ chế này, người dân, tổ chức có nhu cầu chỉ phải nộp hồ sơ và nhận lại kết quả tại một đầu mối và có thể theo dõi, giám sát, tra cứu quá trình và kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan BHXH thông qua cổng thông tin điện tử của BHXH địa phương, vừa thuận tiện, đảm bảo công khai, minh bạch, lại ngăn chặn được tình trạng sách nhiễu của cán bộ thực thi công vụ. Mặt khác, việc áp dụng cơ chế một cửa còn giúp các phòng, bộ phận nghiệp vụ có điều kiện tập trung và chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền chuyên môn. Nhờ vậy, đến nay đã không còn xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ, trong số 215.866 hồ sơ, thủ tục đã giải quyết chỉ có 13 hồ sơ giải quyết chậm (đã xin lỗi bằng văn bản).

Với mục tiêu xuyên suốt là phục vụ tốt nhất người dân, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ chính sách theo cơ chế “một cửa” và hình thức giao dịch điện tử; tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi Quỹ BHYT; xây dựng, phát triển hệ thống BHXH, BHYT, BHTN đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Kim Oanh

,