TP. Buôn Ma Thuột tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017
Cập nhật lúc 20:21, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

Hội Khuyến học TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Hội Khuyến học TP. Buôn Ma Thuột hiện có 21 hội cơ sở xã, phường và 9 hội trường THPT (gồm 404 chi hội thôn, buôn, tổ dân phố, trường học và 40 Ban Khuyến học đồng hương, dòng họ, tôn giáo) với tổng số 32.403 hội viên, tăng 3.562 hội viên so với năm 2016. 

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017.

Năm 2017, Hội Khuyến học thành phố đã đồng hành cùng ngành Giáo dục tỉnh tích cực triển khai hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Trong năm các cấp Hội đã phối hợp huy động được 152 em ra học ở các lớp phổ cập và 10 em ra học lớp 9; tổ chức phổ biến 146 chuyên đề với 3.650 lượt người tham gia ở các Trung tâm học tập cộng đồng; vận động khen thưởng, cấp học bổng cho hơn 460 học sinh với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; khen thưởng 41 nhà giáo tiêu biểu với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng…

Đối với việc xây dựng xã hội học tập, trong năm 2017, thành phố có 31.953 hộ đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, đạt 56%; 77 tổ chức đăng ký “Tổ chức tôn giáo học tập”, “Dòng họ học tập”, đạt 71,96%; 161 đơn vị đăng ký “Cộng đồng học tập”, đạt 81,3%; 110 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”, đạt 91,66%.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân; Hội Khuyến học TP.Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017.

Khả Lê

,