Ngành Giáo dục tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp
Cập nhật lúc 14:11, Chủ Nhật, 16/09/2018 (GMT+7)
.

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo toàn ngành Giáo dục tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp chủ yếu trong năm học để nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Một tiết học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory. (Hình minh họa)
Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory. (Ảnh minh họa).

Cụ thể 9 nhóm giải pháp mà UBND tỉnh đưa ra là: Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và đội ngũ quản lý giáo dục các cấp; Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học nhằm đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu là: Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục và đào tạo; Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ quản lý giáo dục các cấp; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo.

 Nguyên Hoa

 

,