Huy động trên 21 tỷ đồng Quỹ Khuyến học
Cập nhật lúc 17:34, Thứ Sáu, 30/08/2019 (GMT+7)
.
Ngày 30-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Công văn liên tịch số 1190/CVLT-SGDĐT-HKH-HCGC về việc hướng dẫn phát triển tổ chức Hội Khuyến học trong trường học và phát triển tổ chức Hội Cựu giáo chức.
 
Theo thống kê, đến cuối năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh có 1.071 cơ sở giáo dục, đào tạo; 36.734 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do ngành Giáo dục quản lý; 971 trường thành lập tổ chức Khuyến học (đạt tỷ lệ 90,6%), trong đó có 643 Chi hội Khuyến học, 328 Ban khuyến học; 32.313 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường tham gia Hội Khuyến học (đạt 86,6%).
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị. 
 
Sau 3 năm thực hiện Công văn liên tịch 1190, đến nay, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Khuyến học nhà trường được hơn 21 tỷ đồng, trong đó đã chi 31,92% cho nhiệm vụ khuyến học, chi 67,08% cho khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích cao trong học tập và giảng dạy.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2019 – 2021, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức tiếp tục củng cố các chi hội cơ sở, duy trì hoạt động khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các cơ sở giáo dục…
Như Quỳnh
 
 
,