4 danh mục dự án được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
Cập nhật lúc 16:15, Thứ Bảy, 29/07/2017 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt 4 danh mục dự án (gồm 3 dự án nhãn hiệu chứng nhận và 1 nhãn hiệu tập thể) thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2015-2020.

a
Mắc ca huyện Krông Năng. Ảnh minh họa

Cụ thể, 2 dự án thực hiện trong năm 2017 gồm: Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana (huyện Krông Ana) và tạo lập nhãn hiệu tập thể Tinh dầu sả Java xã Ea Tir (huyện Ea H’leo); Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Mắc ca Krông Năng (huyện Krông Năng) thực hiện năm 2018; Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Gà thịt Ea Kar thực hiện năm 2019.

Theo đó, sau khi phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện xây dựng thuyết minh, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi nhãn hiệu tập thể mang địa danh tối đa 150 triệu đồng và nhãn hiệu chứng nhận mang địa danh là 200 triệu đồng.

Thúy Hồng
 

,