Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ đẳng sâm, địa hoàng, Hương nhu trắng
Cập nhật lúc 17:14, Thứ Sáu, 31/05/2019 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa có công văn về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược: Đẳng sâm, địa hoàng, Hương nhu trắng theo hướng GACP – WHO nhằm xây dựng nông thôn mới cho đồng bào dân tộc miền núi tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk” như đề nghị của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương tại Công văn số 267/VPĐP-NV&MT ngày 12-4-2019.

a
Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9-2019; trong đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ có 3 mô hình sản xuất giống, 3 mô hình trồng và 1 mô hình liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ sản phẩm Đẳng sâm, Địa hoàng, Hương nhu trắng được triển khai thực hiện nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giám sát, xem xét và có ý kiến đối với các sản phẩm của Dự án sau khi kết thúc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Thúy Hồng

 

,