Cơ sở y tế phải công khai thuốc dùng hằng ngày cho người bệnh
Cập nhật lúc 16:09, Thứ Ba, 16/01/2018 (GMT+7)

Theo Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh, các cơ sở y tế có giường bệnh phải công khai thuốc dùng hằng ngày cho từng người bệnh.

Cụ thể, các cơ sở phải công khai thuốc dùng hằng ngày cho từng người bệnh bằng cách thông báo cho người bệnh trước khi dùng thuốc và yêu cầu người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân ký nhận vào Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hằng ngày. Đồng thời, Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hằng ngày phải được kẹp ở đầu hoặc cuối giường bệnh.

Khám răng cho trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn.
Khám răng cho trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn.

Ngoài hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (Theo Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28-9-2016 và Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14-4-2017 của Bộ Y tế).

Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2018.

Kim Oanh
 

,