Cơ sở khám chữa bệnh có từ 150 giường bệnh trở lên phải thiết lập hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn
Cập nhật lúc 18:01, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)
.

Theo Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20-7-2018 của Bộ Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh có từ 150 giường bệnh kế hoạch trở lên phải thiết lập hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK), gồm: Hội đồng KSNK; khoa hoặc bộ phận KSNK; mạng lưới KSNK.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh có dưới 150 giường bệnh, yêu cầu tối thiểu phải có bộ phận KSNK thuộc phòng kế hoạch tổng hợp, có mạng lưới KSNK và người phụ trách KSNK làm việc toàn thời gian, tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ hoặc văn bằng về KSNK. Còn cơ sở khám chữa bệnh không có giường bệnh nội trú, tối thiểu phải phân công một người phụ trách KSNK.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phân công bộ phận và cán bộ làm đầu mối phụ trách KSNK. Cán bộ phụ trách phải có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc văn bằng đào tạo KSNK. Đồng thời, người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác KSNK của cơ sở mình.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-10-2018 và thay thế Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14-10-2009 hướng dẫn thực hiện công tác KSNK trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Kim Oanh

,