Toàn tỉnh có 173 bệnh nhân phong trong diện quản lý và chăm sóc tàn tật
Cập nhật lúc 14:21, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)
.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh phát hiện 4 bệnh nhân phong mới, gồm 3 bệnh nhân ở huyện Ea H’leo và 1 bệnh nhân ở huyện Cư M’gar. Các bệnh nhân này đều thuộc thể nhiều khuẩn (MB), trong đó có 2 trường hợp bị tàn tật độ II.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 173 bệnh nhân phong được quản lý và chăm sóc tàn tật, trong đó có 4 bệnh nhân đa hóa trị liệu, 15 bệnh nhân đã hoàn thành đa hóa trị liệu đang trong giai đoạn được giám sát, 154 bệnh nhân tàn tật do bệnh phong được quản lý và chăm sóc tàn tật.

Bác sĩ Khu điều trị phong Ea Na (Trung tâm Da liễu tỉnh) kiểm tra tình trạng tàn tật trên bệnh nhân phong.
Bác sĩ Khu điều trị phong Ea Na (Trung tâm Da liễu tỉnh) kiểm tra tình trạng tàn tật trên bệnh nhân phong.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 50% số huyện, thị xã, thành phố có bệnh nhân phong được công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện và giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng, tại Kế hoạch số 5044/KH-UBND ngày 24-6-2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đưa chỉ tiêu loại trừ bệnh phong vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2019 - 2020; xã hội hóa công tác chống bệnh phong, tranh thủ sự tài trợ của các tổ chức từ thiện, sự quan tâm của địa phương để đào tạo nghề, giúp bệnh nhân phong nâng cao chất lượng cuộc sống; tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống bệnh phong, lồng ghép công tác phòng chống bệnh phong vào mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; tập trung vào công tác phòng chống tàn tật, phục hồi chức năng cho bệnh nhân…

Kim Oanh

,