Từ năm 2021 thông tuyến tỉnh nội trú Bảo hiểm y tế toàn quốc
Cập nhật lúc 09:09, Thứ Tư, 28/10/2020 (GMT+7)
.

Nhằm mang lại quyền lợi tối đa cho người bệnh, từ ngày 1-1-2021, Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Mức hưởng được quy định cụ thể tại Khoản 15, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ; tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ trong phạm vi cả nước.

Người bệnh sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao (chụp MRI) tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Người bệnh sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao (chụp MRI) tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2021, Quỹ BHYT sẽ chi trả chi phí điều trị nội trú cho người tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước là: 100% chi phí đối với sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội, công an nhân dân, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo…; 100% chi phí với trường hợp chi cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở; 100% chi phí với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến); 95% chi phí đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng (trừ cha mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; người thuộc hộ gia đình cận nghèo); 80% chi phí với các đối tượng khác.

Kim Oanh

 

,