Nhịp cầu bạn đọc
242
3492
Nhịp cầu bạn đọc
/channel/3492/
333422
Giải đáp pháp luật
0
null

,
Giải đáp pháp luật
Cập nhật lúc 09:22, Thứ Sáu, 25/02/2011 (GMT+7)

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập năm 2011, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, vậy phải hạch toán theo quyết định 15 hay QĐ 48? Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, thuộc loại hình công ty cổ phần. (bonghongthuytinh5988@yahoo.com)

Trả lời:
Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 là chế độ kế toán áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc hạch toán kế toán, Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006 về việc ban hành Chế độ kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Như vậy,  nếu muốn áp dụng chế độ kế toán ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC thì Công ty cổ phần của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Căn cứ Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30-6-2009 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp xây dựng:

+ Thuộc loại nhỏ nếu có: vốn điều lệ (ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) dưới 20 tỷ đồng hoặc có số lao động sử dụng bình quân dưới 200 người (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng).

+ Thuộc loại vừa nếu có: vốn điều lệ (ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng hoặc có số lao động sử dụng bình quân từ 200 đến 300 người (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng).

- Không phải là công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Công ty bạn có thể áp dụng chế độ kế toán chung ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mình biết và phải thực hiện ổn định ít nhất trong 2 năm tài chính.           

Nguyễn Ngọc Bình 
(Văn phòng Luật sư Hiền và Liên danh)

 

,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC