Nhịp cầu bạn đọc
242
3492
Nhịp cầu bạn đọc
/channel/3492/
544764
Điều kiện để được nâng ngạch lương từ ngạch công chức có trình độ Cao đẳng lên Đại học
0
null

,
Điều kiện để được nâng ngạch lương từ ngạch công chức có trình độ Cao đẳng lên Đại học
Cập nhật lúc 13:54, Thứ Bảy, 03/11/2012 (GMT+7)

Hỏi: Tôi được tuyển dụng vào viên chức ở cơ quan hành chính từ tháng 1-2006 với bậc cao đẳng hệ số 2,1. Tháng 5-2012 tôi có bằng đại học chính quy, vậy tôi có được xét chuyển ngạch từ cao đẳng lên đại học không?

 Nguyễn Kim Thu Dung (dung2905@gmail.com).

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 43 Luật Cán bộ, công chức thì chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ. Trường hợp bà Dung đang giữ ngạch công chức có trình độ cao đẳng, sau khi tốt nghiệp đại học có nguyện vọng được bổ nhiệm ngạch công chức có trình độ đại học là thuộc trường hợp nâng ngạch, không phải là trường hợp chuyển ngạch.

Bà Dung cần đối chiếu quy định tại Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì bà cần có đơn đăng ký dự thi nâng ngạch kèm văn bằng tốt nghiệp Đại học gửi cho cơ quan quản lý công chức. Trường hợp  được cơ quan quản lý công chức xét duyệt đưa vào danh sách nâng ngạch công chức của năm, bà sẽ được thi tuyển nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.                                                                                            

Vừa qua, ngày 3-10-2012, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 3574/BNV-CCVC gửi các bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc lựa chọn cán bộ thi tuyển nâng ngạch công chức năm 2012 dự kiến được tổ chức vào tháng 12-2012.

Nếu trúng tuyển bà sẽ được nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên trình độ đại học, hưởng lương công chức A1 tại bảng lương số 2 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Nguyên tắc xếp lương khi nâng ngạch áp dụng theo quy định tại  điểm 1 Mục 2 Thông tư số 02/2007/TT-BNV. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

 Tòa soạn

,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC