Chủ rừng được dùng toàn bộ tiền dịch vụ môi trường rừng
Cập nhật lúc 19:36, Thứ Tư, 21/02/2018 (GMT+7)
Theo hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của Bộ Tài chính, kể từ ngày 5-3-2018, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.
 
Đối với chủ rừng là tổ chức không khoán bảo vệ rừng hoặc khoán một phần diện tích, phần diện tích còn lại chủ rừng tự bảo vệ thì toàn bộ số tiền nhận được tương ứng với diện tích rừng tự bảo vệ được coi là nguồn thu của chủ rừng.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, các đơn vị, tổ chức được giao hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng phải chịu trách nhiệm công khai danh sách đối tượng được chi trả, kế hoạch chi trả hàng quý, hàng năm theo quy chế dân chủ tại cơ sở bằng các hình thức như niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại nơi họp công đồng dân cư thôn, buôn; thông báo bằng văn bản; hệ thống truyền thanh của xã, thôn, bản...
 
Giang Nam
,