Krông Bông được phân bổ chỉ tiêu tín dụng chính sách cao nhất tỉnh
Cập nhật lúc 20:38, Thứ Bảy, 31/03/2018 (GMT+7)
.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) vừa có quyết định phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2018 cho các địa phương.
 
Theo đó, huyện Krông Bông là địa phương được giao kế hoạch tín dụng cao nhất tỉnh với số tiền được phân bổ trên 26,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình cho vay hộ nghèo (9 tỷ đồng); hộ cận nghèo (10 tỷ đồng); hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (gần 2 tỷ đồng); cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020...
 
Cán bộ NHCSXH huyện Krông Bông thăm một mô hình sản xuất hiệu quả từ vốn vay của đơn vị
Cán bộ NHCSXH huyện Krông Bông thăm một mô hình sản xuất hiệu quả từ vốn vay của đơn vị.
Trong đợt phân bổ kế hoạch vốn này, các địa phương còn gặp khó khăn cũng được phân bổ nhiều như huyện Lắk (19,7 tỷ đồng), huyện Krông Năng (18,9 tỷ đồng), Ea Súp 14,8 tỷ đồng, M'Đrắk (14,8 tỷ đồng).
 
Được biết, năm 2018 NHCSXH tỉnh được NHCSXH Việt Nam giao 216 tỷ đồng (tăng 5,4% so với năm 2017) để thực hiện cho vay đối tượng chính sách trên địa bàn. 
 
Điểm mới trong kế hoạch vốn năm 2018 là lần đầu tiên Đắk Lắk được phân bổ vốn để cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi với số tiền 15 tỷ đồng và tăng vốn thực hiện chương trình cho vay làm nhà ở hộ nghèo lên 21 tỷ đồng.
 
Giang Nam
,