Quy chế thi trắc nghiệm trên máy tính đối với kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể năm 2019
Cập nhật lúc 14:41, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)
.

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk năm 2019 vừa ban hành Quy chế thi trắc nghiệm trên máy tính đối với kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Chi tiết về nội dung quy chế này, bấm xem tại đây.

Để biết thông tin chi tiết về việc thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể năm 2019, truy cập vào địa chỉ: http://baodaklak.vn/channel/3501/201911/thong-bao-ve-viec-thi-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-cac-co-quan-dang-mat-tran-doan-the-nam-2019-5657902/

,