Chuyên mục "Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời"
UBND huyện Krông Pắc trả lời thư công dân
Cập nhật lúc 07:09, Thứ Bảy, 29/10/2016 (GMT+7)

Chương trình "Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời" nhận được câu hỏi của người dân huyện Krông Pắc về thủ tục cấp chứng minh nhân dân; việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa”; một số vấn đề về công tác cải cách hành chính (CCHC)... Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Y Suôn Byă đã trả lời những vấn đề người dân quan tâm.

Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Y Suôn BYă. Ảnh: H.Gia
Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Y Suôn BYă. Ảnh: H.Gia

- Một người dân xã Hòa Đông hỏi: “Hộ khẩu của gia đình tôi làm từ năm 2011, trong đó không ghi ngày, tháng sinh của hai vợ chồng (chỉ có năm sinh); hai con thì có đủ ngày, tháng, năm sinh. Nay tôi muốn làm chứng minh nhân dân cho con trai (SN 2000) thì Công an yêu cầu phải điều chỉnh lại sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, con gái tôi (có tên trong hộ khẩu) đang ở bên Mỹ, mọi giấy tờ liên quan không để ở Việt Nam. Vậy thủ tục giải quyết như thế nào?”

+ Với trường hợp này, đề nghị công dân tới Công an xã để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng của chủ hộ khẩu là được. Riêng con gái không làm chứng minh nhân dân nên không liên quan đến việc làm chứng minh nhân dân cho con trai.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện hiện nay đang thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” cho bao nhiêu lĩnh vực, thủ tục. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” đem lại những thuận lợi gì cho người dân và cơ quan hành chính nhà nước?

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện thực hiện giải quyết 68 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực (lao động, thương binh, xã hội; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp phép xây dựng nhà ở).

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” tại huyện thời gian qua đã đem lại nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết TTHC. Thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn hơn so với trước đây, người dân đến liên hệ thuận tiện hơn; TTHC được công khai, minh bạch, rõ ràng. Chất lượng giải quyết TTHC công tại huyện được cải thiện rõ rệt, nhận được sự đồng thuận, hài lòng của tổ chức, cá nhân.

- Thời gian tới huyện có những giải pháp gì để CCHC đạt kết quả cao hơn nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp?

Nhằm thực hiện tốt công tác CCHC, UBND huyện tập trung thực hiện những nhiệm vụ: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện CCHC đồng bộ, thống nhất theo ngành, lĩnh vực và giữa các cơ quan chuyên môn; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; duy trì và phát huy hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC của huyện, các xã, thị trấn. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc trong thời kỳ hiện nay. Tăng cường hoạt động kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tổ chức lấy ý kiến của người dân về kết quả giải quyết TTHC; ngăn ngừa và làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, áp dụng có hiệu quả việc sử dụng thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hoạt động của trang thông tin điện tử. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan nhà nước, nhất là UBND cấp xã.

- Xin cảm ơn ông!

Lan Anh (thực hiện)

,