Đảng ủy Trung đoàn 584 quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Cập nhật lúc 22:01, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)
.
Ngày 7-8, tại Tiểu đoàn 303, Đảng ủy Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.
 
Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đơn vị được quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
 
Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Qua học tập nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm vững quan điểm, chỉ đạo, những nội dung mới, cơ bản trong các Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
Quỳnh Anh - Rahlan Huỳnh
 
,